News & Activity

KKTT ร่วมงาน Thailand Investment Fest 2016 เทศกาลความรู้การลงทุนของคนยุคใหม่ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด ได้ออกบู...
บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร KKTT ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 บทสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคที...
"ประชาสังคม" พลังแห่งการพัฒนาเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นถือเป็นจังหวัดใหญ่ของภาคอีสาน และกำล...
ระบบรถไฟฟ้ารางเบาในโตเกียว ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบขนส่งสาธารณะแบบรา...
ประชุมความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทจำกัดของ5เทศบาลฯในขอนแก่น ในที่ประชุมมีมติว่า ให้จัดทำรายละเอียดเพื่อขออนุมั...
ออสเตรเลียสนใจ โครงการขนส่งมวลชนระบบรางเบาขอนแก่น คณะจากสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย ประเ...

© 2019 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia