เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ตึกบัญชาการ2 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น คณะผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (KKTT) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้ารายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา ขอนแก่นสายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) พร้อมเข้าคารวะขอบคุณฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. ที่ให้การสนับสนุนผลักดันโครงการ

 

โดยคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ในระดับจังหวัด หารือกับที่ประชุมใน 3 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย

1. การขอให้มีคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ในระดับกระทรวง เพื่อทำงานร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด ประสานงานกับกรม กอง กระทรวง หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนโครงการต่อไป
2. การขอจัดตั้งบริษัทจำกัดของ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลท่าพระ และเทศบาลตำบลสำราญ โดยทั้ง 5 เทศบาล จะขออนุมัติจัดตั้งบริษัทจำกัดของเทศบาลฯ ไปที่กระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อนุมัติเห็นชอบในหลักการโครงการไปแล้ว
3. การขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานรัฐ เพื่อพัฒนาเป็นสถานีและแหล่งอำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน 

 

โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยืนยันจะให้การสนับสนุนโครงการต่อไป และให้คณะกรรมการระดับจังหวัดดำเนินการประสานงานตามประเด็นข้อหารือ 3 ข้อข้างต้น พร้อมให้มีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ

 

 

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม


Poster : kktt | 11 พฤษภาคม 59 00:00:00© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia