นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี ดอลล่าเซียน จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด เปิดเผยว่า ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบา จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ล่าสุดหลังจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานการสัมมนา "เปิดยุทธศาสตร์ประชารัฐกับการขับเคลื่อน อีสานทศวรรษใหม่" ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา นักธุรกิจขอนแก่นและท้องถิ่นจึงได้นำเสนอโครงการ ปรากฏว่ารองนายกฯให้ความสนใจอย่างมาก พร้อมจะสนับสนุนนำเรื่องเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

      ขณะเดียวกัน จังหวัดขอนแก่นโดยผู้ว่าราชการจังหวัด (นายกำธร ถาวรสถิตย์) ได้เดินหน้าตั้งคณะทำงานโครงการนี้ เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยเลือก 34 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งคณะทำงานเป็นชุด ๆ เพื่อประสานงานกันระหว่างภาครัฐ และเอกชน สำหรับโครงการดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) โดยสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้สนับสนุนงบประมาณ 38 ล้านบาท เพื่อศึกษาเพิ่มเติม และปรับแก้โครงการที่เคยมีการศึกษาไว้แล้ว แต่เป็นรูปแบบรถเมล์ด่วนพิเศษ (บีอาร์ที) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 นี้ จากนั้น สนข.จะนำผลการศึกษาให้คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) และคณะรัฐมนตรีพิจารณา หากโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบาได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลก็จะมีการระดมทุนเพิ่มต่อไป

      นายสุรเดชกล่าวว่า โครงการนี้ท้องถิ่นโดยบริษัท 5 เทศบาล ในนามบริษัทจำกัดเทศบาล คือเจ้าของโครงการ โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนมาดำเนินการทั้งหมด ซึ่งผลการศึกษาจะเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมนี้ พร้อมทั้งได้เตรียมระดมทุน และหาแหล่งทุน วงเงิน 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการระดมทุนจากคนขอนแก่นเอง ประมาณ 2,000 ล้านบาท และจากทั่วประเทศอีก 3,000 ล้านบาท โดยมองว่าจะระดมทุนแบบ Crowd Funding แต่เนื่องจากเมืองไทยยังไม่มีกฎหมายนี้ จึงต้องระดมทุนภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ โดยจะจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนวงเงินอีก 1 หมื่นล้านบาทนั้นจะเป็นการกู้ยืมจากแหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศ

 

      "ผลการศึกษาระหว่าง BRT ที่ศึกษาตอนแรก กับระบบรางเบา ขณะนี้มองว่าคะแนนเท่า ๆ กัน แต่ถ้ามองเรื่องของ อิมแพ็กต์ประชาชนคนขอนแก่นน่าจะต้องการระบบรางเบา หรือแทรมมากกว่า หากคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการปลายปีก็จะเริ่มระดมทุน และปี 2560 ก็จะทำพิธีปักเสาเข็ม" นายสุรเดชกล่าว

 

      โครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบา จังหวัดขอนแก่น จะใช้รถรางเบาขนาดเล็ก หรือ Tram เป็นรถรางสายสีแดง ความกว้างประมาณ 2 เมตร 60 เซนติเมตร ความจุ 3 ตู้โดยสาร 180-200 คน ระยะแรกสายสีแดง จะวิ่งจากเทศบาลตำบลสำราญ-เทศบาลตำบลท่าพระ เลี้ยวเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะทาง 26 กิโลเมตร โครงการดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจขอนแก่น 20 ราย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ในนามบริษัท ขอนแก่น ทิงก์ แทงก์ จำกัด หรือ KKTT (Khon Kaen Think Tank Co., Ltd.) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด โดยร่วมกับ 5 เทศบาล ลงนาม MOU เมื่อเดือนเมษายน 2558 จัดตั้งบริษัทจำกัดเทศบาล เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งมวลชน แก้ปัญหาวิกฤตจราจรที่หนักขึ้นจากการที่เมืองเติบโตแบบก้าวกระโดด เริ่มต้นเอกชนได้ลงขันเงินก้อนแรก 200 ล้านบาท กระทั่งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการ ล่าสุดอยู่ระหว่างรอผลการศึกษา และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากผลการศึกษาเสร็จ และคณะรัฐมนตรีอนุมัติ คาดว่าปี 2560 ก็จะสามารถทำพิธี ปักเสาเข็มได้ และจะกลายเป็นโมเดลแรกของประเทศ ที่ท้องถิ่นบริหารจัดการเอง 

 

ขอขอบคุณภาพและข่าว จาก ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 


Poster : kktt | 14 พฤษภาคม 59 00:00:00© 2023 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia