นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นกับ คณะจากสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย ประเทศไทย (ออสเทรด) นำโดย Mr.Sudath Amaratunga ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค Transport for NSW และ Mr.Ben Giles ที่ปรึกษาการพาณิชย์

 

 

        ทั้งนี้ โครงการขนส่งมวลชนระบบรางเบาขอนแก่น ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเมือง โดยมีระบบขนส่งมวลชน เป็นหัวใจสำคัญ นั่นคือ พื้นที่รอบสถานีขนส่ง จะถูกผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า กระชับ ผสมผสานระหว่าง อยู่อาศัยและย่านพานิชยกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ ได้รับความสนใจจากออสเทรดเป็นอย่างมาก จึงได้ถือโอกาสนี้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนนครขอนแก่นและพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี (Transit Oriented Development, TOD) เพื่อเสริมสร้างให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่และแก้ไขปัญหาด้านการจราจรและขนส่งของเมืองขอนแก่นอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

ที่มา : เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม


Poster : kktt | 24 พฤษภาคม 59 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia