วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางการเจริญเติบโตของเมืองขอนแก่น ให้กับสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 รายการเหยี่ยวข่าว 7 สี

 

 

      นายกเทศมนตรีได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเมืองขอนแก่น รวมถึงศักยภาพด้าน MICE City ของจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยขอนแก่นเป็น 1 ใน 5 MICE City ของประเทศ ที่มีศักยภาพความพร้อมทั้งด้านคมนาคมขนส่ง บริการด้าน MICE และความเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของภูมิภาค ขอนแก่นถือเป็น MICE City ที่มีความพร้อม ในด้านความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเมือง ไม่ว่าจะเป็นจังหวัด เทศบาลนครขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. ขอนแก่น และสมาคมท่องเที่ยวขอนแก่น พร้อมใจจะร่วมสร้างเมืองขอนแก่นให้เป็น MICE City ที่เข้มแข็ง

 

 

      ซึ่งมีโครงการต่างๆ ที่ทำให้เกิดการพัฒนา เช่น โครงการขนส่งมวลชนระบบรางเบาขอนแก่น ( Tram ) เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรและการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้จังหวัดเป็น MICE City ซึ่งการรวมตัวของนักธุรกิจชาวขอนแก่นถือเป็นมิติใหม่ในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด เป็นแรงผลักดันให้โครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งการสร้างอาคารสถานที่ประชุมที่สามารถรองรับงานในระดับประเทศได้พร้อมที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น MICE ที่มีคุณภาพของภูมิภาคเอเชียต่อไป

 

ที่มา : เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม


Poster : kktt | 26 พฤษภาคม 59 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia