วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายทศพล วงษ์อาษา ผอ.ส่วนทรัพยากรฯ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา ร่วมประชุมในการปรึกษาหารือการขออนุมัติจัดตั้งบริษัทจำกัด โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น

 

     ซึ่งในที่ประชุมมีมติว่า ให้จัดทำรายละเอียดเพื่อขออนุมัติจัดตั้งตามข้อตกลงและข้อยุติในที่ประชุม และตามระเบียบโดยอำนาจรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอนุมัติด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ การจดทะเบียนเป็นไปตามกฎหมายกำหนดที่ระบุไว้

 

 

ที่มา : เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม


Poster : kktt | 27 พฤษภาคม 59 00:00:00


© 2024 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia