จังหวัดขอนแก่นถือเป็นจังหวัดใหญ่ของภาคอีสาน และกำลังเจริญเติบโตอย่างน่าจับตามอง และเมื่อเร็วๆนี้ ภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง โดยหวังจะเสนอความเห็นไปให้กับผู้มีอำนาจเพื่อนำเอาไปวางเป็นนโยบายในการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วม จึงได้มีการจัดเสวนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการเข้าไปมีส่วนร่วมการพัฒนาเมืองขอนแก่น

       กป.อพช. อีสาน หรือ หน่วยงานประสานงานขององค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน จึงได้เชิญชวนสมาชิกที่ทำงานในด้านการพัฒนาในพื้นที่กว่า 50 คนมาร่วมพูดคุย โดยมีการเสวนาผ่านมุมมองคนทำงาน ทั้งนักพัฒนา นักธุรกิจ และภาคประชาสังคม ที่ได้ก้าวเดินมาก่อนหน้านี้ถึงบทบาทที่ได้ร่วมกันทำในการพัฒนาเมืองขอนแก่น รวมถึงความคาดหวังที่อยากจะให้เมืองขอนแก่นมีทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั่นเอง

 

       คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) กล่าวว่า ภาคประชาสังคมเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งทางบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองได้ทำให้เห็นแล้วว่าเราทำเพื่อเมืองขอนแก่น ดังนั้นภาคประชาสังคมต้องเข้าใจว่า ในอนาคตจังหวัดขอนแก่นสามารถพัฒนาไปในทิศทางใดบ้าง

 

       ด้านคุณเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ ผู้อำนวนการมูลนิธิขอนแก่นทศวรรษหน้า และคุณสุวิทย์ กุหลาบวงษ์ เลขาธิการ กป.อพช.อีสาน กล่าวว่า ภาคประชาสังคมจังหวัดขอนแก่นในระยะหลังมีการตื่นตัวมากขึ้น โดยมีการจัดเวทีพูดคุยกันในคนหลายกลุ่ม ทำให้มีการตื่นตัวในการอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

 

 

       ทุกภาคส่วนที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ล้วนต้องการให้จังหวัดขอนแก่นเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทำให้ประชาชนในจังหวัดมีความสุขที่สุด ซึ่งกว่าจะถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ คงจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนอีกหลายครั้ง

 

ชมวิดิโอ คลิกที่นี่

 

ที่มา : ศูนย์ข่าวเนชั่นภาคอีสาน


Poster : kktt | 6 มิถุนายน 59 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia