วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทขอนแก่นแหอวน ผู้บริหารบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าระบบรางเบาว่า จากหนังสืออนุมัติหลักการให้ศึกษาฯระบบขนส่งมวลชนรางเบา โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.)  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 และได้มีคำสั่งให้ พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ช่วยผลักดันและติดตามโครงการ

ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ได้มีการเรียกประชุมผลักดันโครงการ KhonKaen Smart City เฟส 1 แล้ว 2 ครั้ง นำโดย นายกําธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายเทพฤทธิ์ ศรีปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ นายยอดยิ่ง  จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา นายวิทิต ทองโสภิต นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า นายพิสุทธ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น กรมธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น แขวงทางหลวงจังหวัดขอนแก่น ที่1 แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ฯลฯ โดยปัจจุบันโครงการฯอยู่ในช่วงประชาสัมพันธ์ภาพรวมโครงการฯให้หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน ทราบข่าวสารข้อมูลความคืบหน้า และทราบแนวทางการทำงานในภาพรวม

 

 

โดยความคืบหน้าของโครงการฯ ขณะนี้ โครงการยังอยู่ในกระบวนการ ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ทำการศึกษาโดยได้รับงบประมาณจาก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) คาดว่าผลการศึกษาฯจะแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2559 และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาประชุมคณะรัฐมตรี(ครม.) ระยะเวลาประมาณ 1 ปี และเมื่อได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการฯ 2 ปี (คาดว่า ปี 2563) ก็จะเริ่มเปิดให้ใช้บริการได้

 

การผลักดันจากส่วนภูมิภาค ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น ตัวอย่างจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โซนเอเชีย ญี่ปุ่น อเมริกา หรือแม้กระทั่งยุโรป การพัฒนาประเทศโดยเริ่มจากสะท้อนความต้องการของท้องถิ่นล้วนเกิดขึ้นมาแล้ว และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนที่อยู่และใช้ชีวิตตรงนั้นได้จริงๆ ส่งผลกระทบทั้งเมือง ขอนแก่นโมเดลนั้น ขอเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างการพัฒนาจากท้องถิ่น และยั่งยืนสู่การพัฒนาประเทศในภาพรวม

 


Poster : kktt | 22 มิถุนายน 59 00:00:00


© 2023 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia