ขอนแก่นพัฒนาเมือง หรือ KKTT ชงข้อมูลโครงการขนส่งมวลชนขอนแก่น รองนายกรัฐมนตรี “ประจิน จั่นตอง” หวังช่วยผลักดัน “ระบบขนส่งมวลชนรางเบาขอนแก่น” เข้าหารือฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. คาดใช้งบประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ภาคเอกชนยันพร้อมระดมทุนได้ด้วยตัวเอง ลดภาระงบประมาณของภาครัฐ หนุน GPP ขอนแก่นโต 13% ใน 3 ปี 
       
       นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ในฐานะแกนนำกลุ่มบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) เปิดเผยว่า ได้นำเสนอรายละเอียดการออกแบบ และข้อมูลโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบาขอนแก่นต่อที่ประชุมหารือโครงการฯ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม
       
       สำหรับโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบาขอนแก่น จะเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (KKTT) ซึ่งถือหุ้น 51% และบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) (CHO) ถือหุ้น 49% นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคฝ่าย ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการมากกว่า 20 บริษัท เพื่อร่วมใจกันผลักดันโครงการ และต้องการจะเห็นโครงการขนส่งมวลชนนี้เกิดขึ้นได้จริงในจังหวัดขอนแก่น
       
       “โครงการขนส่งมวลชนในขอนแก่นนั้นได้นำระบบขนส่งแบบรางเบาเข้ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาจราจรภายในเมืองที่นับวันจะยิ่งประสบปัญหามากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบรางเบาดังกล่าวจะใช้พื้นที่บริเวณเกาะกลางถนน ไม่ล้ำพื้นผิวถนน และในบริเวณที่มีพื้นที่เกาะกลางถนนน้อย จะใช้การก่อสร้างแบบยกตัว ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท และขอนแก่นสามารถระดมทุนดังกล่าวได้เอง เพื่อลดภาระในการใช้งบประมาณจากทางภาครัฐฯ ให้น้อยที่สุด และหากระบบขนส่งขอนแก่น ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างจริง ประมาณการว่า จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) ของขอนแก่นสูงขึ้น 13% ใน 3 ปี” นายสุรเดช กล่าว
       
       ทั้งนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้คำแนะนำถึงข้อมูลต่างๆ ที่ยังไม่ครอบคลุม และเน้นย้ำจะนำโครงการเข้าหารือในคณะทำงานฝ่ายเศรษฐกิจของ คสช. และจะนำเรียนนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการต่อไป พร้อมได้กล่าวสนใจเรื่องการสร้าง smart city และฝากให้ทุกฝ่ายในขอนแก่นทำการศึกษา และนำมาพัฒนาเมืองต่อไป
       
       สำหรับระบบรางเบา (TRAM) จะมีการประกอบ และผลิตขึ้นเองภายในประเทศ โดยบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) หรือ CHO บริษัทคนไทยที่จะรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มีต้นทุนในการดำเนินงานของโครงการนี้ลดลง ประกอบกับโครงการดังกล่าวจะนำเรื่อง Transit Oriented Development (TOD) หรือการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตามแนวรถไฟฟ้าพาดผ่านเข้ามาร่วมคำนวณความเป็นไปได้ของโครงการอีกด้วย และหากโครงการระบบขนส่งมวลชนรางเบาในขอนแก่นได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างจริง ก็จะส่งผลกระทบทางบวกทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดขอนแก่น อีกทั้งยังจะเป็นต้นแบบการจัดการให้แก่จังหวัดอื่นๆ ได้อีกด้วย

 

ที่มา : http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000006689


Poster : admin | 20 มกราคม 59 00:00:00© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia