เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เทศบาลนครภูเก็ต โดย นพ.โกศล แตงอุทัย และคุณถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรี สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต โดยนายกธนูศักดิ์ SGT Research Institute และวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ในช่วงเช้าได้จัดประชุมรับฟังประสบการณ์การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางและขนส่งมวลชนรองจาก จ.ขอนแก่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน และช่วงบ่ายได้ประชุมปฎิบัติการลงทุนระบบขนส่งมวลชนรองและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รอบสถานีขนส่งมวลชนตามแนวทาง TOD

         ข้อสรุปจากการประชุมทั้งสองช่วง ประกอบด้วย เทศบาลจำนวน 7 แห่งจะจัดตั้งบริษัทเพื่อรับสัมปทานระบบขนส่งมวลชนรอง (Low-floor transit bus) จาก อบจ.และจังหวัด โดยมีเทศบาลนครภูเก็ตเป็นแกนนำ ข้อสรุปที่สอง ภาคเอกชนนำโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จะจัดตั้งบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เพื่อลงทุนระบบขนส่งมวลชนรองและพัฒนาพื้นที่ TOD ซึ่ง อบจ.และเทศบาลจะต้องจัดหาที่ดืนราชพัสดุแปลงที่มีศักยภาพให้เช่าระยะยาวสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (กรณีที่ภาคเอกชนลงทุนเองทั้งหมด)

         นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้กำหนดเส้นทางขนส่งมวลชนสายแรกเพื่อดำเนินการในเฟส 1 ระยะทาง 17 กม.เริ่มต้นจากท่าเรือโบ๊ทลากูล มารีน่าเรือสำราญขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด วิ่งตามถนนบายพาสผ่านใจกลางย่านค้าปลีกและที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวตั้งที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเช่นกัน ไปจนถึงศูนย์การเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณห้าแยกฉลอง ซึ่งบริษัทจะใช้รถบัสไฟฟ้าขนาด 8.5 เมตรจำนวน 15 คันให้บริการ 15 นาทีต่อระยะการรอรถ พร้อมระบบบริการไวไฟและบริการตามมาตรฐาน smart transportation รายละเอียดอื่นๆ จะมีการพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

         อนึ่ง ทุนในการดำเนินการทั้งหมดใช้แนวทางเดียวกับ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด ซึ่งได้แก่การลงทุนตรงของเครือข่ายผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมทั้งภายในจังหวัดและภายในประเทศ ทั้งนี้ อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ได้รับเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์แก่โครงการด้วย

 

 

 

ขอขอบคุณภาพและข่าว

Smart Growth Thailand


Poster : kktt | 8 สิงหาคม 59 00:00:00


© 2023 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia