เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล และคุณกมลพงศ์ สงวนตระกูล ตัวแทนผู้ก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด ได้พบปะพูดคุยกับภาคประชาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ๆ ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตร เป็นต้น

       ทั้งนี้ ทางภาคประชาสังคม มีความต้องการให้ภาคเอกชน ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายหรือช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต โดยทางภาคเอกชนจะช่วยติดตามเรื่องเทคโนโลยี และแอปพลิเคชั่นใหม่ๆให้ทราบอีกด้วย.


Poster : kktt | 10 สิงหาคม 59 00:00:00


© 2023 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia