กระทรวงวิทย์ และ กระทรวงไอซีที ผนึกกำลัง เตรียมจัดงานใหญ่ “Startup Thailand & Digital Thailand” ดีงนักลงทุน เจ้าของธุรกิจ วิสาหกิจเริ่มต้นและคนไทยทุกคนมาเรียนรู้การทำธุรกิจใหม่ สร้างโอกาส การเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด ขานรับนโยบายรัฐบาล “ขับเคลื่อน Startup และ Digital Thailand สู่ภูมิภาค” โดยในงานมีทั้งกิจกรรมให้ความรู้ ผ่านทางเวทีการประชุม งานแสดงนิทรรศการ เป็นต้น

      ทั้งนี้ บริษัท บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที)  จำกัด ได้เข้าร่วมนิทรรศการออกบูธในงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


Poster : kktt | 26 สิงหาคม 59 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia