การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งในปัจจุบันและในอดีตเรามักจะรอการพัฒนาจากภาครัฐบาล ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาลงในแต่ละพื้นที่ แล้วกว่าจะผ่านขั้นตอนการศึกษา ผ่านคณะรัฐมนตรี ขอนุมัติงบประมาณ กว่าจะใช้เวลาผ่านขั้นตอนทั้งหมดอาจจะต้องกินเวลายาวนานถึง 2-3 ปี หรืออาจจะใช้เวลามากกว่านั้นจากความไม่แน่นอนของรัฐบาล แต่ปัจจุบันโลกของการเงิน การลงทุน ที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต การระดมทุนของภาคเอกชนสามารถทำได้ดีขึ้น ไม่ต้องง้อธนาคารหรือสถาบันการเงินเหมือนในอดีต ทั้งจากปัญหาวงเงินที่มีจำกัดตามหลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้นทุนทางการเงินที่สูง ปัจจุบันเครื่องมือทางการเงินในตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์มีความหลากหลายมากขึ้น การระดมทุนสามารถทำได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ ที่สามารถออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานได้

จากข้อดีของตลาดทุนอย่างที่ TerraBKK Research ได้กล่าวมา จังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือของภาคเอกชนจึงได้คิดโมเดลการพัฒนา “ขอนแก่น” ในรูปแบบพึ่งพารัฐฯให้น้อยที่สุด ทาง TerraBKK Research เห็นว่าน่าสนใจและสามารถนำโมเดลการพัฒนาเมืองนี้นำไปต่อยอดให้กับจังหวัดอื่นๆได้

Model ของขอนแก่นมีแนวการพัฒนาอย่างไร ระดมทุนอย่างไร เริ่มต้นอย่างไร มีรายละเอียดดังนี้

แนวคิดในจัดตั้งบริษัทขึ้นมาดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาเมืองโดยไม่รองบประมาณจากรัฐ ของกลุ่มนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ “ขอนแก่นพัฒนาเมือง. (KKTT) จำกัด” โดยมีทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 200 ล้านบาท บริษัทนี้เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มนักธุรกิจในขอนแก่นกว่า 20 บริษัท ซึ่งมีจุดประสงค์ร่วมกันที่จะพัฒนาขอนแก่นให้สามารถเติบโตได้อย่างถูกทิศทางและยั่งยืนรองรับการเติบโตจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต

ปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับเมืองขอนแก่น รวมถึงหัวเมืองต่างจังหวัดคือ

  • งบประมาณของภาครัฐเป็นแบบรวมศูนย์ ทำให้งบประมาณที่จะส่งมายังต่างจังหวัดไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานล้าช้าไปมาก
  • การเติบโตของเมืองเร็วมาก ถ้าไม่รีบที่จะตัดสินใจอย่างรวดเร็ว รอคอยเงินของรัฐฯอาจจะทำให้การพัฒนาเมืองผิดไปจากที่มันควรจะเป็น ส่งผลต่อความยั่งยืนในการพัฒนา

ส่วนเรื่องของเงินทุนที่ภาคเอกชนจะใช้สำหรับการลงทุน เงินก้อนแรก มาจากเงินทุน 200 ล้านบาท จากการจดทะเบียนบริษัทโดยนักธุรกิจ 20 คน โดยนำเงินนี้ใช้สำหรับการศึกษาจนกระทั้งขออนุญาติจากทางภาค ความเสี่ยงของเงินทุนก้อนแรกจึงตกเพีงแค่กลุ่มคน 20 คนนี้ เมื่อผ่านการขออนุญาตจากภาครัฐแล้ว จะระดมทุนก้อนที่สอง ในรูปแบบ Crowd Funding สำหรับผู้คนที่สนใจในตัวโครงการก็สามารถร่วมลงทุนได้เงินทุนก้อนนี้จะถูกนำมาใช้สำหรับงานก่อสร้าง หลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จผ่านไป 2 ปี จะระดมเงินทุนก่อนที่สาม ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ให้ผู้ที่สนใจลงทุนทั้งคนไทยและคนต่างชาติสามารถร่วมลงทุนได้ และสามารถนำเงินก้อนนี้ไปไปหมุนสร้างโครงการต่อไป ๆ ได้ จะเห็นว่าเงินทุนที่ถูกระดมทุนเข้ามาไม่ได้มาจากเงินทุนของรัฐบาลแต่มาจากประชาชนและภาคเอกชน 100%

TerraBKK Research ได้อ่านแผนการพัฒนาของกลุ่ม KKTT มีแผนที่จะพัฒนา Mega Project หลายโครงการตั้งแต่ รถไฟฟ้า, นิคมอุตสาหกรรม, Shopping Center, อาคารสำนักงาน และสถานบันเทิงต่างๆ ต่อไปนี้จะเป็นรูปการพัฒนาโครงการขอนแก่นที่กลุ่ม KKTT ได้วางแผนและออกแบบเอาไว้

TerraBKK Research เห็นว่า โมเดลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยไม่ต้องพึ่งพารัฐฯ เป็นอีกโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการพัฒนาโครงการต่างและสามารถใช้ประโยชน์จากการโลกการเงิน การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยทำให้การเติบของโครงสร้างพื้นฐานตามทันการเจริญเติบโตของเมืองอีกด้วย – เทอร์ร่า บีเคเค

ที่มา terrabkk.com/news/โมเดล-พัฒนา-ของแก่น/


Poster : kktt | 4 กุมภาพันธ์ 59 00:00:00© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia