สำเร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดตั้งบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด โดยมีผู้ถือหุ้นระยะที่ 1 จำนวน 25 คน ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยใช้แนวคิดและคำแนะนำจากบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด เพื่อพัฒนาเมืองทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งสาธารณะ ตามหลัก Smart City โดยบริษัทฯ กำหนดการลงทุน 3 ช่วงคือ

ช่วง 1 ต้องระดมทุนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 14 กันยายน 2559

ช่วง 2 ระดมทุนประมาณ 200 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อรถบัสแบบพื้นชานต่ำเพื่อเปิดบริการใน 3 เส้นทาง ระดมทุนช่วงสิ้นปี 2559

ช่วง 3 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื้อระดมทุนในการสัมปทานรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ต

สำหรับเจตนารมณ์ของ บจก.ภูเก็ตพัฒนาเมืองนั้น มุ่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบหลัก รอง และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งหรือ TOD ร่วมกับรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งปรับเปลี่ยนระบบการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดมลพิษ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุจากการจราจรและปัญหาการจราจร พร้อมสร้างประสิทธิภาพและความปลอดภัยให่กับ ปชช.และ นทท.

เส้นทางขนส่งมวลชนสายแรกเพื่อดำเนินการในเฟส 1 ระยะทาง 17 กม.เริ่มต้นจากท่าเรือโบ๊ทลากูล มารีน่าเรือสำราญขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด วิ่งตามถนนบายพาสผ่านใจกลางย่านค้าปลีกและที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวตั้งที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเช่นกัน ไปจนถึงศูนย์การเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณห้าแยกฉลอง ซึ่งบริษัทจะใช้รถบัสไฟฟ้าขนาด 8.5 เมตรจำนวน 15 คันให้บริการ 15 นาทีต่อระยะการรอรถ พร้อมระบบบริการไวไฟและบริการตามมาตรฐาน smart transportation

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ผวจ.ภูเก็ต ชื่นชม KKTT พร้อมยกเป็นต้นแบบพัฒนาระบบขนส่งมวลชน


Poster : kktt | 26 กันยายน 59 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia