เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีฯ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา สำนักการช่างฯ ร่วมประชุมคณะทำงานในการหารือแนวทางการก่อสร้างขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 1.การกำหนดพื้นที่ทดแทนศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 2.การใช้พื้นที่บริเวณเกาะกลางและไหล่ทางของถนนมิตรภาพ 3.การปรับแนวถนนในพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 4.การจัดตั้งบริษัท จำกัด 5.การศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

      โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานจากธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มณฑลทหารบกที่ 23 กรมธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ขนส่งจังหวัดขอนแก่น แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ทางหลวงชนบทขอนแก่น ฯลฯ เข้าร่วมประชุม

      ตามที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลเมืองเก่า และเทศบาลตำบลท่าพระ ได้ขออนุมัติการก่อสร้างขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เซ็นคำสั่งอนุมัติในหลักการโครงการก่อสร้างขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา ใน จ.ขอนแก่นด้วยรถรางไฟฟ้ารางเบา (LRT) ระยะที่ 1 ช่วงเหนือ – ใต้ ระยะทาง 26 กิโลเมตร

      ทั้งนี้ ได้มีการประชุมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้กับรัฐบาลทราบอย่างต่อเนื่อง

      ทางด้านนายพิบูลย์วัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กล่าวรายงานผลการศึกษาการคัดเลือกพื้นที่ว่า พื้นที่ทั้ง 2 แปลง ได้แก่ 1.พื้นที่บริเวณบริษัทขอนแก่นบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด (โรงเบียร์ท่าพระ) และ 2.พื้นที่บริเวณบ้านโคกสีหลังโรงพยาบาลขอนแก่น มีความเหมาะสมทั้งในเรื่องสภาพที่ดินที่มีเกลือชั้นผิวดินไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ และไม่ห่างไกลตัวเมืองเกิน 30 กิโลเมตร ตลอดจนเป็นพื้นที่ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 700 ไร่

      มูลค่าที่ดินของแปลงบริเวณบริษัทขอนแก่นบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด (โรงเบียร์ท่าพระ) มีมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 1 ล้านบาท ส่วนแปลงบริเวณบ้านโคกสีเฉลี่ยไรละ 6.5 แสนบาท เมื่อพิจารณาในแง่ของมูลค่าจะพบว่าแปลงบริเวณบ้านโคกสีมีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้พื้นที่แปลงบ้านโคกสียังอยู่ติดเขตชลประทานมีน้ำให้ทำนา จึงสรุปได้ว่า ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นให้ความสนใจและเลือกพื้นที่แปลงบริเวณบ้านโคกสี

      และเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงจะแต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อยออกเป็น 5 คณะ ได้แก่ 

คณะที่ 1 การใช้ที่ดิน, การชดเชยที่ดิน และ TOD 
คณะที่ 2 การจัดตั้งบริษัทจำกัด 
คณะที่ 3 การประสานขอใช้พื้นที่ตามเส้นทางก่อสร้าง 
คณะที่ 4 การเตรียมหน่วยงานสนับสนุน 
คณะที่ 5 ชุดสำรวจ ศึกษา ออกแบบ 

      โดยจะมีการทำคำสั่งแต่งตั้งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะให้แล้วเสร็จในอาทิตย์หน้า จากนั้นจะเชิญหัวหน้าคณะทั้ง 5 คณะ มาหารืออีกครั้งหนึ่ง

 

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก เทศบาลนครขอนแก่น (1) (2)             


Poster : kktt | 8 พฤศจิกายน 59 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia