เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 พ.ย.59 นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมกับคณะทำงานโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา เพื่อติดตามและหารือแนวทางการก่อสร้าง ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น


นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

         นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า คณะทำงานของโครงการมี 2 กลุ่มหลัก ๆ คือหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่จับมือกันพัฒนาระบบขนส่งในเมืองขอนแก่น แต่เนื่องจากชุดทำงานมีหลายฝ่าย เกรงว่าจะเกิดความล่าช้า จึงได้ให้ทุกฝ่ายตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยให้แบ่งกันติดตามความคืบหน้า โดยแบ่งคณะทำงานเป็น 5 คณะ คือ คณะศึกษาแนวทางการขอใช้พื้นที่ การหาพื้นที่ทดแทนและการพัฒนาพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว คณะการจัดตั้งบริษัท การขอใช้พื้นที่เกาะกลางและไหล่ทาง การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก และคณะทำงานออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

         “การตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยคณะทำงานนี้ให้ดำเนินงานได้ทันที พร้อมกำหนดกรอบเวลาให้คณะทำงานนำข้อมูลมาสรุปผลการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ 2 ในช่วงเดือนมกราคม 2560 เพื่อจะได้เห็นความคืบหน้า ประเด็นปัญหา จะได้หาแนวทางในการแก้ปัญหา ในส่วนของข้อมูลที่ได้ จะได้นำเสนอต่อรัฐบาลด้วย” นายชัยธวัช กล่าว

         สำหรับโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา เพื่อติดตามและหารือแนวทางการก่อสร้าง ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบาสายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกลุ่มธุรกิจชั้นนำของจังหวัดขอนแก่นกว่า20บริษัทในชื่อของบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) ซึ่งเป็นบริษัทของชาวขอนแก่น เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด รองรับการพัฒนาเมืองให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ให้เมืองขอนแก่นเติบโตอย่างถูกทิศทาง สมเป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน และเมืองในอนาคต เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน

         นอกจากนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5แห่ง คือ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลเมืองเก่า และเทศบาลตำบลท่าพระ ได้ขออนุมัติการก่อสร้างขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เซ็นคำสั่งอนุมัติในหลักการ โครงการก่อสร้างขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา ใน จ.ขอนแก่นด้วยรถรางไฟฟ้ารางเบาระยะที่1 ช่วงเหนือ–ใต้ ระยะทาง 26 กิโลเมตร

 

ขอขอบคุณภาพและข่าว กรุงเทพธุรกิจ


Poster : kktt | 23 พฤศจิกายน 59 00:00:00


© 2023 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia