การพัฒนาเมืองสู่เป้าหมายการเป็นเมืองที่ชาญฉลาด หรือสมาร์ทซิตี้นั้น (Smart City) หนึ่งในโครงการที่อยู่ในความสนใจของชาวขอนแก่น และชาวไทยทั่วประเทศ คือการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรางเบา (LRT) แบบไม่เป็นภาระของรัฐ และไร้ความขัดแย้ง ตามโครงการ "ขอนแก่น SMART CITY (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสายเหนือ - ใต้ ต้นแบบในภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น" ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อนุมัติเห็นชอบในหลักการไปแล้วนั้น ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่น โดยคณะอนุกรรมการติดตามความคืบหน้าและประสานงานโครงการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 เทศบาล องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมผลักดันโครงการมาโดยตลอด และอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ คือการจัดตั้งบริษัทของ 5 เทศบาล เพื่อใช้เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนโครงการฯ

 

      ล่าสุด (26 ธ.ค. 59) ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมคณะ ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัดของเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลอีก 4 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนสาธารณะระบบรางเบา (LRT) จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เข้าพบเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินโครงการฯ และมี ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา นายวิทิต ทองโสภิต นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นายพิศิษฐ์ รักษ์สกุลกูดอั้ว ปลัดเทศบาลตำบลสำราญแทนนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมด้วย

      ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบในหลักการ และหากรับเสนอเรื่องที่ผ่านการพิจารณาด้านกฎหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบแล้ว จะพิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทจำกัดของเทศบาล ต่อไป ซึ่งหากเป็นไปตามเป้าหมาย คาดว่าจะสามารถจัดตั้งบริษัทจำกัดของเทศบาลแล้วเสร็จภายในต้นปี 2560 นี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ผลการศึกษาโครงการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะฯ ระบบ LRT จะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินโครงการต่อไป

 

 

ขอขอบคุณภาพและข่าว

เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม


Poster : kktt | 26 ธันวาคม 59 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia