เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักกฏหมาย สป. ชั้้น 6 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผอ.วิจัยด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย นายเรืองระวี จันทนาม ผอ.กลุ่มงานกฎหมายฯ สำนักงานส่งเสริมท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น และนายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนโยธาเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย (คณะ 1) ครั้งที่ 15 / 2560 เพื่อหารือ กรณีเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับเทศบาลข้างเคียงรวม 5 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ขออนุญาตจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งสาธารณะ และการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยการลงทุนจากภาคเอกชน

     ซึ่งการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการได้รับความกรุณา และข้อเสนอแนะที่ดี ในการดำเนินโครงการฯ คาดว่าผลการพิจารณาจะออกมาในทางที่ดีต่อชาวขอนแก่น รับปีใหม่ 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย มีแผนมาจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นี้

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล


Poster : kktt | 11 มกราคม 60 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia