บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด ร่วมออกบูธที่งาน "การประชุมวิชาการแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 3 (RISE 3)" ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสัน จัดขึ้นในวันที่ 9-10 มีนาคม 2560

      สำหรับในปี 2560 วัตถุประสงค์การจัดงานได้เน้นการนำเสนอยุทธศาสตร์ความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทย การนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยระบบขนส่งทางรางไทยและต่างประเทศ พร้อมส่งมอบผลงานวิจัยให้แก่หน่วยงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งนี้ภายในงานได้จัดกิจกรรมการบรรยายและเสวนาวิชาการ ผลงานการวิจัยมุ่งเป้าด้านคมนาคมระบบราง โครงการวิจัยขนส่งทางรางปี 57-58 พร้อมด้วยการออกนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบรางจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

      ทั้งนี้ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ได้ร่วมเสวนาในเรื่อง “Offset Program” ในวันที่ 10 มีนาคม เวลา 14.00 –16.30 น.


Poster : kktt | 9 มีนาคม 60 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia