วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) และทรงเยี่ยมชมบูธของบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด ณ ห้องประชุม CC - Auditorium อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย


Poster : kktt | 29 มีนาคม 60 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia