นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ได้สนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาโครงการรถไฟฟ้าระบบรางเบา ถึงความคุ้มทุน รูปแบบการดำเนินการ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ คาดว่าการศึกษาจะใช้เวลาอีก 10 เดือนจะแล้วเสร็จ

จากนั้นผลการศึกษาจะถูกนำเสนอให้ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก และคณะรัฐมนตรีพิจารณา หากได้รับการอนุมัติจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 2 ปี คาดว่าในช่วงปลายปี 2562 ถึงต้นปี 2563 จะสามารถเปิดให้บริการได้ ส่วนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน นอกเหนือจากการทำประชาพิจารณ์ จะมีการดำเนินการในรูปแบบการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของชาวขอนแก่น โดยใช้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการนำรายละเอียดโครงการลงพื้นที่ไปสอบถามความคิดเห็นประชาชนร้อยละ 70 ของชาวขอนแก่น แล้วนำข้อมูลกลับมาวิเคราะห์

ทั้งนี้ โครงการมีเป้าหมายว่าจะนำโครงการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะทำให้เป็นโครงการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งจังหวัดขอนแก่นและประเทศไทย และถือเป็นจังหวัดแรกของไทย ที่มีระบบขนส่งมวลชนเป็นของตนเองนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบา จังหวัดขอนแก่น จะใช้รถรางเบาขนาดเล็ก ความกว้างประมาณ 2 เมตร 60 เซ็นติเมตร ความจุ 3 ตู้โดยสาร 180-200 คน ระยะแรก สายสีแดง วิ่งจาก เทศบาลตำบลสำราญ-เทศบาลตำบลท่าพระ ระยะทาง 26 กิโลเมตร เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทางจังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่มีแนวคิดจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด ทำให้มีการระดมทุน 200 ล้านบาท จาก 20 บริษัทในจังหวัดขอนแก่น

ที่มา http://news.mthai.com/hot-news/general-news/485130.html


Poster : admin | 21 มีนาคม 59 00:00:00© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia