ปี 2556  นักธุรกิจขอนแก่น  รุ่นที่ 2  ใน 24 ตระกูลแซ่   พวกเขามองว่าขอนแก่นคือบ้าน  เป็นเมืองที่มีศักยภาพเติบโตสูง   แต่หากบ้านสวยไร้ซึ่งการวางแผน-พัฒนา บ้านของพวกเขาในอนาคตอาจเสื่อมโทรม นักธุรกิจเลือดขอนแก่นจึงลงขันรวม 200 ล้านบาท ก่อตั้ง "กองทุนพัฒนาเมือง" บริหารเงินกองทุนโดย บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (ขอนแก่น ธิงค์ แทงค์) หรือ เคเคทีที  ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 9 มกราคม ปี 2558 ตัวแทนนักธุรกิจ KKTT  วางตำแหน่งตัวเองเป็นตัวเร่งให้เมืองเติบโต ช่วยกันสร้าง ช่วยกันทำ 

ถัดมา 2 เดือนขอนแก่นรุกคืบไม่หยุด เดือนมีนาคมที่ผ่านมา(2560) กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ 5 เทศบาลในจังหวัดขอนแก่น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ขอนแก่นทรานซิสเต็ม จำกัด หรือ KKTS  ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 

มีหน้าที่ "ดำเนินโครงการ, บริหารจัดการและจัดเก็บรายได้"ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยเฉพาะ LRT ขอนแก่น  ซึ่งพาดผ่านพื้นที่ 5 เทศบาล

10 มิถุนายน 2558  ขอนแก่นได้จัดทำแผนแม่บนขนส่งมวลชน LRT  5 เส้นทาง -  สนข.อนุมัติงบประมาณศึกษา และคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดทำสายท่าพระ-สำราญ เป็นเส้นทางแรก  และ 8 มีนาคม 2559 นายกรัฐมนตรีลงนามอนุมัติแผน "โครงการสมาร์ทซิตี้" จังหวัดขอนแก่น

สมาร์ทซิตี้  มาตรฐานสากล  ประกอบไปด้วย 6 สาขา  ได้แก่ Smart Mobility, Smart Living, Smart Citizen,Smart Economy, Smart Environment  และ Smart Governance  ซึ่งการจะเป็น Smart City  ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกสาขา   ขอนแก่นเลือกสร้างเมืองอัจฉริยะโดยใช้ " Smart Mobility"  นำเพื่อ "เปลี่ยนเมือง - เปลี่ยนคน "  

ภาคธุรกิจขอนแก่น  ยังได้จัดตั้ง บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเมนต์ จำกัด หรือ KKMM  ดำเนินธุรกิจไมซ์และทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมของจังหวัด  อำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการงานประชุม   แต่ไม่เป็นคู่แข่งผู้ประกอบการ หากต้องการหารือคนสำคัญในขอนแก่น เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือศึกษาดูงาน  KKMM จะเป็นวันสต็อปเซอร์วิสให้ เพื่อให้เมืองเป็นสมาร์ทซิตี้มากขึ้น KKTT ได้ลงนามร่วมกับ Thailand IoT Consortium  ในโครงการ KHON KAEN SMART CITY : Internet of Thing

เพื่อนำเอา iOT มาบริหารจัดการ 3 โครงการได้แก่  Smart Parking ช่วยให้การจอดรถง่ายขึ้น , Smart Pollution ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดมลภาวะทางอากาศใน ซิตี้บัส 10 คัน เก็บรวบรวมข้อมูลขณะรถวิ่ง  และโครงการแก้ไขป้องกันน้ำท่วม โดยจะติดตั้งเซ็นเซอร์ในท่อระบายน้ำ บอกสถานะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก  

ทั้งหมดคือความหวังใหม่ที่คนขอนแก่นอยากเห็น และมันเป็นจริงแล้ว  ด้วยการเปิดทาง-ร่วมกัน  เพื่อ Shift Mode ขอนแก่น ภายใต้แนวคิดการปรับการทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นแบบ "สมสมัย"  ที่เทศบาลนครขอนแก่นกำลังทำ

การเติบโตของภาคเศรษฐกิจและการปกครองในท้องถิ่นที่เกิดขึ้น  มาจากการเปิด "มิติ"  แห่งการร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชน  ที่กลมเกลียวกันโดยสมบูรณ์แบบ เป็นต้นแบบของสเตปการเดินเข้าสู่สมาร์ทซิตี้ได้เป็นจริงจังหวัดแรกของ ประเทศ 

 

ขอขอบคุณ Voice TV (http://news.voicetv.co.th/business/487884.html)


Poster : kktt | 9 พฤษภาคม 60 00:00:00


© 2023 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia