วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานหน้าธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แห่งเดิม) ถนนกลางเมือง เทศบาลนครขอนแก่นจัดกิจกรรม “SMART DAY SMART CITY ฟื้นใจเมือง สรร-สร้าง ย่านสร้างสรรค์” นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ 3 ด้าน ทั้ง จราจรสร้างสรรค์ พื้นที่สร้างสรรค์ และเศรษฐกิจสังคมสร้างสรรค์ โดยมี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมาย

สำหรับการจัดงาน “SMART DAY SMART CITY ฟื้นใจเมือง สรร-สร้าง ย่านสร้างสรรค์” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองขอนแก่นอย่างสร้างสรรค์ “SMART CITY” มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ 3 ด้าน ทั้ง จราจรสร้างสรรค์ พื้นที่สร้างสรรค์ และเศรษฐกิจสังคมสร้างสรรค์ กิจกรรมปูมเมือง(การนำรูปเก่ามาเล่าเรื่องตำนานเมืองขอนแก่นในอดีตจากประชาชน เวทีเสวนาหัวข้อพื้นใจเมือง สรร-สร้าง ย่านสร้างสรรค์ การแสดงผลงาน Street Art การถ่ายทอดบทกลอนลำรณรงค์วินัยจราจร


Poster : kktt | 26 สิงหาคม 60 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia