วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นพยานลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขอนแก่นสังคมไร้เงินสด 4.0 (Khon Kean Cashless Society 4.0) และขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ (Khon Kaen Smart City)

การลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างธนาคารกรุงไทย โดยนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่สังคมไร้เงินสด 4.0 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่สังคมไร้เงินสดที่สมบูรณ์แบบ

และภาคเอกชน คือ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) และบริษัท จัมป์อัพ จำกัด ในโครงการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่เมืองอัจฉริยะ(Khon Kaen Smart City) เพื่อศึกษาและพัฒนา สนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองอัจฉริยะ

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายด้าน National  e-Payment ของภาครัฐ และสอดคล้องแผนแม่บทของสมาร์ทซิตี้จังหวัดขอนแก่น  ธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้ให้บริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ KTB Digital Platform เช่น การออกบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์(e-Money Card) การรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร(Debit& Credit Card) ผ่านเครื่องรูดบัตร EDC (Electronic Data Capture Device) การรับชำระเงินด้วย QR Code ผ่านอุปกรณ์ Smart Device เป็นต้น เพื่อมุ่งเน้นการลดการใช้เงินสด ลดความเสี่ยงและความยุ่งยากในการบริหารจัดการเงินสด

ที่ผ่านมากรุงไทยในฐานะธนาคารของรัฐได้ให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนนโยบาย Cashless society ของรัฐ อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการเข้าถึงและความสะดวกในการใช้บริการทางการเงินอย่างทั่วถึงของประชาชนทุกภาคส่วน เช่น การให้บริการพร้อมเพย์ การสนับสนุนการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   รวมทั้ง ธนาคารได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “เป๋าตุง” และให้บริการรับชำระเงินด้วยระบบ QR Code ทำให้การซื้อ-ขาย สะดวกสบาย และ ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

 


Poster : kktt | 31 ตุลาคม 60 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia