แนวคิดการพัฒนาเมืองในรูปแบบ Creative City เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ถูกนำมาปรับใช้ ด้วยการระดมสมอง ระดมความคิด ร่วมการวางผังเมืองที่สอดรับกับสภาพความเป็นจริง ตอบโจทย์ถึงความต้องการของคนทุกกลุ่ม โดยมีการนำเอาหลักวิชาการมาผสานกับแนวทางความเป็นไปได้ ทำให้วันนี้ขอนแก่นกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญของภาคอีสาน ที่คนขอนแก่นได้ร่วมกันแสดงออกถึงความรักในความเป็นท้องถิ่น และพร้อมที่จะขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาให้สำฤทธิ์ผลได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป


Poster : admin | 3 พฤษภาคม 59 00:00:00© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia