จากงานเสวนา เรื่อง “รางสร้างเมือง รางสร้างไทย” เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านระบบขนส่งทางราง (ห้องเรียนเสมือนจริง) #แทรมน้อย และแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (Transit Oriented Development : TOD) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 และ 30 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 


Poster : kktt | 4 เมษายน 62 00:00:00


© 2023 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia