ในปี 2561 จังหวัดขอนแก่น มีนักท่องเที่ยวกว่า 5,207,787 ล้านคน นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม ทุกภาคส่วนมีบทบาท ในการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นไปพร้อมกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ท่าอากาศยานขอนแก่น


Poster : kktt | 9 มีนาคม 62 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia