News & Activity

ในปี 2561 จังหวัดขอนแก่น มีนักท่องเที่ยวกว่า 5,207,787 ล้านคน นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจกันระห...
TOD ณ ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย แนวคิด TOD ถูกนำไปประยุกต์ใช้กันแพร่หลายทั่วเมืองใ...
ขอนแก่นจัดงาน "Khon Kaen Smart City Expo 2018" เกื้อกูล ก้าวไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ และรมว.ยุติธรรม ให้...
ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 2 : Smart Energy พลังงานอัจฉริยะ เพื่อเมืองอัจฉริยะ...
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 'ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 2029' เปิดยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบ...
ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 1 : Smart Mobility Smart Mobility ขนส่งเมือง เชื่อมโยงเมือง เชื่อมโยง...
TOD กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ตอนที่ 2 TOD กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ตอนที่ 2...
TOD กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ตอนที่ 1 TOD กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ตอนที่ 1...

© 2023 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia