News & Activity

ขอนแก่นจัดงาน "Khon Kaen Smart City Expo 2018" เกื้อกูล ก้าวไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ และรมว.ยุติธรรม ให้...
ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 2 : Smart Energy พลังงานอัจฉริยะ เพื่อเมืองอัจฉริยะ...
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 'ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 2029' เปิดยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบ...
ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 1 : Smart Mobility Smart Mobility ขนส่งเมือง เชื่อมโยงเมือง เชื่อมโยง...
TOD กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ตอนที่ 2 TOD กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ตอนที่ 2...
TOD กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ตอนที่ 1 TOD กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ตอนที่ 1...
TOD ช่วยพัฒนาเมืองได้อย่างไร ? มาทำความรู้จักความหมายของคำว่า TOD หรือการพัฒนาพื้...
นศ.พระปกเกล้า ดูงาน 'ขอนแก่นสู่เมือง Smart City' ระบบขนส่ง LRT นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า กว่า 100 คน รับฟังการ บรร...

© 2020 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia