News & Activity

KKTT ร่วมงาน Startup Thailand & Digital Thailand 2016 ขอนแก่น กระทรวงวิทย์ และ กระทรวงไอซีที ผนึกกำลัง เตรียมจัด...
KKTT พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดกับภาคประชาสังคม จ.ขอนแก่น ตัวแทนผู้ก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที)...
ผวจ.ภูเก็ต ชื่นชม KKTT พร้อมยกเป็นต้นแบบพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เทศบาลนครภูเก็ต สมาคมอส...
KKTT ร่วมงาน Thailand Investment Fest 2016 เทศกาลความรู้การลงทุนของคนยุคใหม่ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด ได้ออกบู...
บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร KKTT ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 บทสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคที...
"ประชาสังคม" พลังแห่งการพัฒนาเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นถือเป็นจังหวัดใหญ่ของภาคอีสาน และกำล...
ระบบรถไฟฟ้ารางเบาในโตเกียว ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบขนส่งสาธารณะแบบรา...
ประชุมความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทจำกัดของ5เทศบาลฯในขอนแก่น ในที่ประชุมมีมติว่า ให้จัดทำรายละเอียดเพื่อขออนุมั...

© 2024 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia