News & Activity

"ประชาสังคม" พลังแห่งการพัฒนาเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นถือเป็นจังหวัดใหญ่ของภาคอีสาน และกำล...
ระบบรถไฟฟ้ารางเบาในโตเกียว ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบขนส่งสาธารณะแบบรา...
ประชุมความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทจำกัดของ5เทศบาลฯในขอนแก่น ในที่ประชุมมีมติว่า ให้จัดทำรายละเอียดเพื่อขออนุมั...
ออสเตรเลียสนใจ โครงการขนส่งมวลชนระบบรางเบาขอนแก่น คณะจากสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย ประเ...
เอ็กซ์คลูซีฟ LUNCH TALK ดร.สมคิดชี้ช่อง "TRAM ขอนแก่น" เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ในวาระที่ดร.สมคิด จาตุศรีพิท...
"ขอนแก่น" เมือง "Ceative City" พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดการพัฒนาเมืองในรูปแบบ Creative City เป็นอีกห...

© 2019 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia