News & Activity

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธ Khon Kaen Smart City ในงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมช...
นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม โครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 'Khon Kaen Smart City' พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได...
ร่วมชมการสาธิต IoT for Smart Farm แปลงผักปลอดสารพิษซำสูง Smart City ขอนแก่น กลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) ได้ร่วมชมกิจกรรมสาธิ...
ขอนแก่น Smart Mobility : เชื่อมเมือง - เชื่อมคน รายงานพิเศษชุด Big Story ขอนแก่น Mega City : เมือง...
Big Story : ขอนแก่น Mega City เมืองนี้คืออนาคต ตอนที่ 1 การเติบโตของเมืองขอนแก่นที่ขยายตัวขึ้นในทุกมิติ ...
เส้นทาง LRT ภาพสถานี จุดจอดและจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก วีดิทัศน์การนำเสนอเส้นทาง LRT ภาพสถานี จุดจอดและจร...
5 เทศบาล จ.ขอนแก่น จับมือเดินหน้าก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ารางเบา ในจังหวัดขอนแก่น ล...

© 2019 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia