News & Activity

ร่วมชมการสาธิต IoT for Smart Farm แปลงผักปลอดสารพิษซำสูง Smart City ขอนแก่น กลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) ได้ร่วมชมกิจกรรมสาธิ...
ขอนแก่น Smart Mobility : เชื่อมเมือง - เชื่อมคน รายงานพิเศษชุด Big Story ขอนแก่น Mega City : เมือง...
Big Story : ขอนแก่น Mega City เมืองนี้คืออนาคต ตอนที่ 1 การเติบโตของเมืองขอนแก่นที่ขยายตัวขึ้นในทุกมิติ ...
เส้นทาง LRT ภาพสถานี จุดจอดและจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก วีดิทัศน์การนำเสนอเส้นทาง LRT ภาพสถานี จุดจอดและจร...
5 เทศบาล จ.ขอนแก่น จับมือเดินหน้าก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ารางเบา ในจังหวัดขอนแก่น ล...
KKTT ออกบูธที่งาน RISE 3 ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทย บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด ร่วมออกบ...
10 เมืองตัวอย่างรถรางเบาในอเมริกา ปรากฎการณ์การเติบโตของระบบขนคนบนผิวถนนในช่วง 2 ทศว...

© 2019 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia